Press Room

2013


2013. november 5.


A 2013. szeptember 30-án zárult pénzügyi év előzetes eredményei

A 2013. szeptember 30-án zárult pénzügyi év előzetes eredményei

Áttekintés

 • Jelentős átalakítási eredmények: módosított piaci jelenlét és optimalizált márka portfolió
 • Erőteljes teljesítmény: 6%/részvény növekedés konstans devizában
 • Növekedési minőségjavulás, köszönhetően a  növekedési márkáknak és piacoknak
   - növekedési márkák: részarány nőtt (+30bps); nettó bevétel 2%-al nőtt
   - növekedési piacok: részarány nőtt  (kivéve Oroszország); nettó bevétel +2%, profit +7%
 • Költségoptimalizálás eredménye  30 millió GBP; (folyamatban 2018-ig 300 millió)
 • Erős készpénz átváltás: 86%
 • Éves osztalék/részvény +10% (116.4p); összesen1.6md. GBP kifizetés a részvényeseknek
Áttekintés - módosított bázis1 2013 Változás Változás konstans devizában3 2012
Növekedési Márkák mennyiség2 129md -2%   132md
Nettó dohány bevétel £7,007m 0% -1% £7,005m
Dohány mód. működési  profit £3,003m 0% +1% £2,989m
Logisztikával mód. működési profit £176m 0% -2% £176m
Total mód. működési  profit £3,180m +1% +1% £3,161m
Mód. jövedelmezőség egy részvényre 210.7p +5% +6% 201.0p
Éves osztalék/részvény 116.4p +10% +10% 105.6p

Alison Cooper vezérigazgató kijelentette:

"A piaci helyzet továbbra is nehéz marad. A jövőben is hosszú távú növekedési potenciálunk maximalizálására összpontosítunk és 2014-es prioritásunk az üzleti átalakítás folytatása: növeljük a befektetéseket kulcs márkáink mögött és legfontosabb piacainkon a minőségi növekedés ösztönzése érdekében; folytatjuk készlet és költség optimalizálási programjainkat. Így 2014-re ésszerű elvárás a szerény részvény jövedelem növekedés erős, legalább 10%-os osztalék növekedéssel.

"2013. évi és további működésünk jó alapot fog biztosítani a  2015-ös és azon túli növekedésre."

Áttekintés - jelentett bázis 2013 Változás 2012
Bevétel £28,269m -1% £28,574
Teljes mennyiség2 317md -7% 341md
Működési profit £1,958m 29% £1,518m
Egy részvényre eső jövedelem 96.2p 41% 68.1p
Immateriális javak csökkenése -£580m -51% -£1,187

1. A management szerint ezek a  nem-GAAP mértékek hasznos összehasonlítást nyújtanak üzleti tevékenységünk mérésére és tükrözik azt, hogyan irányítjuk a tevékenységet.

2. A szálankénti ekvivalens mennyiség tükrözi együttesen a cigaretta, finom vágott dohány, szivar és snüssz mennyiségét.

3. Teljesítményünk könnyebb megérthetőségét segíti a konstans deviza alkalmazása, mely kiszűri az árfolyammozgásokat.

2013. október 30.


Változás az Igazgató Tanácsban

Oliver Tant, a KPMG korábbi alelnöke és ügyfél-tanácsának elnöke követi Bob Drybust pénzügyi igazgatóként.

Oliver október 1-től tagja az igazgató tanácsnak és november 5-től veszi át a pénzügyi igazgatói posztot, amikor Bob kilép a Tanácsból és december 31-ével visszavonul az üzleti életből. Az addig terjedő időszakban szorosan együttműködik Oliverrel a zökkenőmentes átadás-átvétel biztosítása érdekében.

Oliver kiemelkedően sikeres karrierje során számos fontos vezetői posztot töltött be a KPMG-nél és széleskörű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik a management, restrukturálás, vállalati finanszírozás terén.

Ian Napier, az Imperial Tobacco PLC elnöke szerint „Oliver nagyszerű utóda lesz Bobnak és örülök, hogy vállalatunknál üdvözölhetem őt.”

„Bob sok éven át jelentős szerepet játszott az Imperial Tobacco sikereiben és a Tanács nevében is ismételten megköszönöm értékes munkáját.”

2013. március 21.


Közlemény

Az Imperial Tobacco Magyarország Kft. (Cg.: 01-09-886590, székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.) – hivatkozással a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (Grtv.) 20. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségére - ezúton teszi közzé a 2012. naptári évben a Grtv. szerint meghatározott reklámra és szponzorálásra fordított kiadásainak összegét. A reklámra fordított kiadások összege 79 954 252 Ft volt. A Grtv. 20. § (1) előírásainak megfelelően a vállalat dohánytermékekre vonatkozó szponzorálást nem folytatott, így az ilyen kiadások összege 0 Ft volt.

2013. január 30.


Időszaki menedzsment jelentés a 2012. december 31-én zárult 3 hónap eredményeiről

Időszaki menedzsment jelentés a 2012. december 31-én zárult 3 hónap eredményeiről


Minőségi növekedés a Teljes Dohány portfólióban

 • A nettó dohányjövedelem 2%-os növekedése, az ár-mix javulása 3.5%
 • Szálankénti egyenérték csökkenése 1%
 • 1 negyedévi növekedés a teljes dohány portfólióban:
 • +12% nettó bevétel növekedés és +10% mennyiségi növekedés a kulcs stratégiai márkáknál
 • +9% nettó bevétel növekedés és +9% mennyiségi növekedés a finom vágott dohánynál
 • +40% nettó bevétel növekedés és +33% mennyiségi növekedés a snüssznél
 • Stabil nettó bevétel és +3% mennyiségi növekedés a  prémium szivaroknál

Féléves és éves kilátások 

A makrokörnyezet továbbra is kihívásokkal teli; az első negyedév végén és januárban a piaci trendek romlottak számos kulcsfontosságú piacon, így az EU-ban és Oroszországban. Becslésünk szerint az EU-ban a legális szálankénti piacméret 5%-al, a cigaretta piacméret 7%-al csökkent.
Bízunk stratégiai fókuszunkban tovább folytatjuk beruházásainkat a kulcs dohány termékekbe és régiókba. Folytatódó beruházásaink és az európai piacok nyomása miatt az első félévben a működési profit csökkenését várjuk az elmúlt év hasonló időszakához képest. Éves eredményeink várakozásainkak megfelelően alakulhatnak, köszönhetően költség optimalizálási programunk felgyorsításának, melyet a beruházások finanszírozására és az európai piaci nyomás ellensúlyozására használunk; azt várjuk, hogy az éves működési profit 55%-a realizálódik majd a második félévben.

A közlemény teljes, angol nyelvű szövege itt olvasható.

2013. január 29.


2012. évi eredményeink röviden

2012. évi eredményeink röviden

Hogyan teljesítettünk

Teljesítmény
2012-ben alul teljesítettük a FTSE 100 Indexet 8 százalékponttal. Azonban öt év átlagában 34 százalékkal felülmúltuk azt. Újra befektetett osztalékokkal £100 Imperial Tobacco befektetés öt év múltán most £142, a FTSE 100 Index befektetés £106. 

Definíció
A teljes részvény megtérülés az az összes nyereség, melyet a részvényes   a részvény ár mozgása révén realizál, feltételezve, hogy az osztalékokat is újra részvénybe fekteti be.Teljesítmény
A részvényenkénti jövedelmet  201.0 pennyre növeltük, ez +8% köszönhetőn eladásösztönzésünknek és a hatékony költség- és készpénz menedzselésnek.

Definíció
A részvényenkénti módosított jövedelem az adózás utáni profit és a súlyozott részvényszám átlag hányadosa kivéve az alkalmazotti részvény programban szereplő és a vállalat által vásárolt részvényeket.Teljesítmény
Nettó dohányjövedelmünk 4.1 százalékkal nőtt (konstans devizában) 7.0 milliárd fontra.
A jó növekedés az Egyesült Királyság, Németország, egyéb EU és a világ más területein felülmúlta a máshol tapasztalható visszaesést.

Definíció
A nettó dohányjövedelem nem tartalmazza az illetékeket és hasonló less duty and similar tételeket, kivéve a periferikus termékeket.Teljesítmény
A szálankénti egyenérték mennyisége 2.7%-al csökkent, főként az ukrán és lengyel piacok tartós gyengélkedése és a szíriai nemzetközi kereskedelmi szankciók miatt.

Definíció
A szálankénti egyenérték együttesen tartalmazza a cigaretta és finom vágott dohány mennyiséget. 2011 és 2010 évi számainkat módosítottuk a konverziós módszer változása miatt.Teljesítmény
A dohány működési haszonrés (marzs) stabilan 42% körül van, tükrözi a beruházások és a költségmenedzselés terén tett erőfeszítéseinket.

Definíció
A dohány működési marzs a működési profit és a nettó dohányjövedelem hányadosa.Teljesítmény
A konverziós ráta 71%, köszönhetően egy £0.5 milliárdos működő tőke mozgásnak, mely részben egy olaszországi logisztikai üzlet korrekciós lezárásának, illetve növekedésösztönző stratégiai döntéseinknek eredménye. 

Definíció
A konverziós ráta a működési profit és a működési cash flow adózás és kamatfizetés előtti, az ingatlanra, üzemre, berendezésekre és szoftverre felhasznált működő tőke résszel csökkentett hányadosa.A teljes 2012. évi jelentés angol nyelven letölthető itt