Cégtörténet

1887-1945

A hazai adóbevételek fellendítése érdekében a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium 1880-ban dohánygyár építését határozta el Debrecenben. A központi döntés elősegítésére, a város vezetése ekkor 24 kat. hold földterületet engedett át a pénzügyi tárca javára. Csakhogy ez a terület, mely az akkori városközponttól mintegy 1,5 km-re helyezkedett el, kissé mélyen fekvő, nádas, ingoványos legelő volt, ezért az építőknek először meg kellett oldani a talajvizek elvezetését. Technikai érdekesség, hogy a gyárépület alapozására 1 méter vastag beton alapot kellett lerakni. 1887. október 25-én kezdte el gyártói tevékenységét a Debreceni Állami Dohánygyár, közel hét évi építkezést követően.

A dohánygyári termelés megindításában mintegy 416 dolgozó vett részt, 60%-uk a környező falvakból járt be. Az addig többnyire mezőgazdasági munkások betanítását, irányítását a budapesti és a kolozsvári dohánygyárakból érkezett szakemberek végezték. Debrecenben elsősorban kézi gyártású dohányt, kézzel készített cigarettát, pipadohányt és thanaton néven, dohánykivonatot állítottak elő.

A pipadohány mellett - amelyben a debreceni gyár a maga 76.891 q kapacitásával a régió legnagyobb termelője volt - a lakosság szükségleteit kielégítő olcsó, nagyrészt kézzel készített szivarkák gyártása szükségessé tette a munkások létszámának jelentős emelését: 1894-re a foglalkoztatottak száma már 1178 főre nőtt.

A XIX. század végére a gyárat korszerűsítették, többek között töltő, hüvelyező, Tettlák rendszerű csomagológépeket, új típusú Questler rendszerű vágógépeket helyeztek üzembe. A Debreceni Állami Dohánygyár 1914-ig főleg Király, Hölgy, Magyar és Virzsinia szivarkát (cigarettát), Hunnia és Pannónia szivart, csomagolt szivarka- és pipadohányt állított elő. A Legfinomabb Magyar szivarkadohány csomagocska 25g-os kiszerelésben került a kereskedelembe. Pipadohányból a Finom Magyar hosszúra vágott pipadohány, a Közép Finom Magyar, a Hazai, a Magyar és a Kapa pipadohány, valamint egy 25g-os és 100g-os kiszerelésben mérsékelt áron forgalmazott pipadohány képviselte a gyárat, ez utóbbit a katonaság és az egyéb fegyveres testületek rendelték meg a gyártól (belső használatban Limitónak nevezték).

1945-1991

A II. Világháború után gyorsan megindult a termelés Debrecenben, miután a háború nem okozott jelentős károkat a gyárban. A dohányfeldolgozás és a cigarettagyártás gépesítése 1946-1960 között a keveréssel és nedvesítéssel járó nehéz fizikai munkát váltotta ki, illetve a cigarettagyártás növekvő volumenét és egyenletesen magas színvonalát eredményezte.

A termelés technológiai fejlődésének mérföldköve volt az 1960-as év, a meleg technológia bevezetésével. A dohány-előkészítés ideje így, a korábbi 8-10 napról kevesebb, mint egy napra csökkent. 1971-ben kezdetét vette a filter - és a filteres cigaretták gyártása.

1989-ben a rendszerváltás megteremtette Magyarországon a piacgazdaság alapvető feltételeit. A 90-es évek elejétől kezdetét vette a piaci verseny. 1991. december 30-án a gyár jogilag átalakult és korlátolt felelősségű társasági (Kft.) formában működött tovább.

1992-2003

A cég 1992. június 30-án került a németországi, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH tulajdonába. Az új tulajdonos azonnal, jelentős műszaki fejlesztési programot indított el. A dohánytermékek korábbi, állami elosztási rendszere helyett megkezdődött az értékesítési rendszer piaci viszonyoknak megfelelő átszervezése. Nagy figyelmet fordítottak a gyár hagyományainak megőrzésére, jelentős béremelést hajtottak végre, és a gyár menedzsmentje továbbra is magyar szakemberekből állt.

2002. május 15-én a világ negyedik legnagyobb dohányipari cége, az Egyesült Királyságbeli székhelyű (Bristol) Imperial Tobacco Csoport bejelentette a Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh felvásárlását, így a Reemtsma Debreceni Dohánygyár Kft. is az Imperial Tobacco Csoport tulajdonába került.

2004 után

2004 több szempontból is jelentős esztendő volt a cég életében. A Magyar Köztársaság 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz és ezzel közel egy időben befejeződött a dohánygyártás a debreceni Dohánygyárban.

2004. január 27-én az Imperial Tobacco Csoport Rt. Közleményben jelentette be, hogy a Reemtsma felvásárlását követően a Csoport felülvizsgálta dohánygyárai működését és az Európai Unió 2004-es bővítésének hatását az új tagországokban működő gyáraira. Ezt követően született az a döntés, hogy a Csoport 2004. május elsején bezárja magyarországi, szlovéniai és szlovákiai dohánygyárait, valamint a Debrecenben működő filterrúd-gyártó üzemét.

Az Imperial Tobacco Csoport Rt. természetesen leányvállalatán keresztül folytatta márkáinak értékesítését, marketing- és logisztikai tevékenységét Magyarországon.

2004. május 1-jén változott meg vállalatunk neve és tevékenysége: A korábbi Reemtsma Debreceni Dohánygyár Kft. cégnév helyett, Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Kft. (röviden: "Imperial Tobacco Magyarország Kft.") néven immár nem gyártóként, hanem "bejegyzett kereskedőként" működünk Magyarországon. Cégünk a hazai dohánypiac harmadik, legnagyobb szereplője.

Az Imperial Tobacco Magyarország tagja a Dohányipari Befektetők Magyarországi Szövetségének annak megalakulása, 2011 óta.

A szövetséget a hazai gyártókapacitással rendelkező és/vagy hazai dohányt feldolgozó iparági szereplők összefogása hívta életre.

A szövetség célja, hogy megfelelő szakmai és gazdasági érdekképviseletet  nyújtson a dohányipar magyarországi szereplői számára a folyamatosan változó szabályozási környezetben  és fórumot biztosítson a magyarországi dohányipari befektetőket érintő ügyek,  a dohánytermékek szabályozásával kapcsolatos kérdések megvitatására. Feladatául tűzte ki a tömörülés munkáját segítő szervekkel való kapcsolattartást, valamint az illegális termékek kereskedelme elleni közös fellépés koordinálását.