Press Room

2009


2009. november 10.


Az Imperial Tobacco Csoport Rt. Közleménye a vezérigazgatói utódlás folyamatáról

Az Imperial Tobacco Csoport Rt. Közleménye a vezérigazgatói utódlás folyamatáról


Az Imperial Tobacco Csoport Rt. a mai napon jelenti be, hogy Gareth Davis úr, a Csoport vezérigazgatója 2010. május 12-én nyugállományba vonul. 

Az Igazgatóság örömmel hozza nyilvánosságra azt, hogy a vezérigazgatói pozícióban Davis úr utóda 2010. május 13-i hatállyal, az Imperial Tobacco Csoport jelenlegi Chief Operating Officer-e, Alison Cooper asszony lesz. Gareth és Alison a továbbiakban is szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy biztosítsák az elkövetkező hat hónap folyamán a zökkenőmentes átadás-átvételt.

Az Imperial Tobacco-nál eltöltött, több mint 37 év során Davis úr egy sor kiemelten fontos poszton dolgozott. 1996. februárban nevezték őt ki az Imperial Tobacco Ltd. vezérigazgatójává, majd 1996 augusztusában az Imperial Tobacco Csoport Rt. vezérigazgatójának. Ő vezette a Csoport sikeres kiválását a Hanson Rt-ből és 1996 októberében ő irányította a cég bevezetését a Londoni Tőzsdére. Davis úr vezetése alatt vált a korábbi, angliai központú Imperial Tobacco Csoport a világ egyik vezető, nemzetközi dohányipari cégévé.

Iain Napier, az Imperial Tobacco Csoport Igazgatósági Elnöke a következőket hangsúlyozta: ”Gareth az elmúlt időben rendkívül sokat tett annak érdekében, hogy globális, nemzetközi dohányipari céggé és egyben az Egyesült Királyság egyik legerőteljesebb vállalatává alakítsa át az Imperial Tobacco-t. Stratégiai vezetésének köszönhetően nagyon jelentős módon bővítettük nemzetközi tevékenységünket, sikeresen diverzifikáltuk dohány termék-portfóliónkat, s eközben komoly részvényesi értéket teremtettünk befektetőink számára.”

"Gareth valóban egy világklasszis formátumú üzleti vezető, aki a következő esztendő májusáig hivatalában marad, hogy továbbra is profitálhassunk szakértelméből, és egyben elősegítse az átadás-átvétel folyamatának minél hatékonyabbá és zökkenő-mentesebbé tételét”

"Gareth első osztályú vezetői csapatot épített ki maga körül. Ezt az alkalmat megragadva, nagy örömmel jelentem be, hogy a potenciális, a cégen belüli és - kívüli utódjelöltek kiválasztásának szigorú értékelése nyomán Gareth utódaként mutathatom be Alisont. Alison kiváló minősítést kapott az üzleti életünkben szerzett tapasztalatai és munkája alapján, és kiemelkedően fontos szerepet játszott nemzetközi térnyerésünk bővítésében. Vezetői tulajdonságai és stratégiai víziója biztosítja az Imperial Tobacco számára a további fejlődést és a növekedési lehetőségek maximalizálását.”

Gareth Davis a következőket mondta: " Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy részem lehetett az Imperial Tobacco nemzetközi fejlesztésének irányításában. Rendkívüli módon büszke vagyok mindarra, amit elértünk, az üzletünk nagyon jól fejlődik a további növekedés és a részvényenkénti megtérülés tekintetében egyaránt.„

"Nagy örömmel tölt el, hogy az Igazgatóság döntése nyomán Alisont nevezték ki utódomnak, a Csoport vezérigazgatói tisztébe. Rendelkezik minden jó tulajdonsággal és szakértelemmel ahhoz, hogy irányítsa a jövőbeni üzleti növekedést és szilárd meggyőződésem, hogy kiváló munkát fog végezni."

Alison Cooper elmondta: "Nagy várakozással tekintek az Imperial Tobacco vezetésének és a legmagasabb részvényesi értékek megteremtésének kihívása elé. A hatékony költség – és készpénz menedzselésére fordított, kiemelt figyelem nagymértékben segítette elő sikereinket, és ezek továbbra is üzleti életünk fontos elemei maradnak. Ezzel párhuzamosan az értékesítésre és a fogyasztókra fordított, hangsúlyos figyelmünk segíti elő, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk a portfóliónkból és tovább folytassuk nemzetközi növekedésünket szerte a világban.”

A Közlemény teljes, angol nyelvű szövege itt tölthető le.

2009. november 10.


Az Imperial Tobacco Csoport Rt. előzetes eredményei a 2009. szeptember 30-al zárt, 12 hónap vonatkozásában

Az Imperial Tobacco Csoport Rt. előzetes eredményei a 2009. szeptember 30-al zárt, 12 hónap vonatkozásában

A legfontosabb jellemzők

Volumenek 2009 (1) Változás 2008 (1)
Lábjegyzetek:
 1. A Csoport 2009-es pénzügyi évének eredményei teljes egészében tartalmazzák az Altadis eredményeit, miközben az ezt megelőző, 2008-as esztendő adatai az Altadis üzleti hozzájárulásának csupán a 2008. január 25-én lezárult felvásárlását követő időszak eredményeit foglalták magukba.

 2. A 2008-as cigaretta volumenünk nagyságát újra fogalmaztuk; idevéve a harmadik fél által végzett gyártást és az egyes országokban működő, egyedi disztribúciós megállapodásokat.

 3. A Csoport Vezetésének véleménye szerint ezek a nem GAAP intézkedések hasznosak az üzleti teljesítmény összehasonlítása során, és jól mutatják be azt a módszert, ahogy az üzletet ellenőrizzük. A Pénzügyi Jelentéshez fűzött megjegyzések tartalmazzák a definíciókat. A kiigazított és jelentett intézkedések közötti egyeztetések a megfelelő lábjegyzetekben szintén nyomon követhetők.

 4. Amennyiben a részvényesek is jóváhagyják, akkor az osztalék kifizetésére 2010. február 19-én kerül sor azon részvényesek javára, akik regisztrálva voltak 2010. január 22-én, az üzlet zárásának napján.
Cigaretták mennyisége (volumen) (2) 322,2 milliárd szál +10% 294,1 milliárd szál
 
Pénzügyi jellemzők – kiigazított bázison (3)      
Kiigazított üzleti tevékenység eredménye 2 933millió angol font +32% 2 230 millió angol font
Kiigazított, adózás előtti eredmény 2 233 millió angol font +39% 1 607 millió angol font
Kiigazított, részvényenkénti hozam 161,8 angol pence +18% 136,9 angol pence
 
Pénzügyi jellemzők – kiigazítás nélkül      
Bevételek 26 517 millió angol font +29% 20 528 millió angol font
Üzleti tevékenység eredménye 2 337 millió angol font +59% 1 471 millió angol font
Adózás előtti eredmény 945 millió angol font +52% 621 millió angol font
Alapvető részvényenkénti hozam 65,5 angol pence +29% 50,6 angol pence
Bővített, részvényenkénti hozam 65,3 angol pence +30% 50,4 angol pence
Részvényenkénti osztalék (4) 73 angol pence +16% 63,1 angol pence
 
 • Legfontosabb nemzetközi cigarettamárkáink növekedése: Davidoff + 12 %, Gauloises Blondes + 1 %*, JPS + 11 %
 • 2009. második felében + 5 %-kos nettó árbevétel növekedés a fogyasztási dohányokon, változatlan devizában elszámolva
 • 2009. második felében + 7 %-kos növekedés a kiigazított, üzleti tevékenység eredményben, változatlan devizában elszámolva, és nem ideértve a szinergiákat
 • 190 millió euró az Altadis-integráció kumulatív szinergiáiból
 • 1 milliárd angol font forgótőke megtakarítás
 • Készpénz konverziós ráta 128 %-kon
 • A Kiigazított nettó-tartozás állomány szintje 10,8 milliárd angol fontra csökkent.

* A szállítási határidőkhöz igazítva.

A Közlemény teljes, angol nyelvű szövege itt tölthető le.

 


2009. szeptember 22.


Kereskedelmi tájékoztató

Kereskedelmi tájékoztató

Az Imperial Tobacco Csoport Rt. (Imperial Tobacco) ezúton erősíti meg, hogy a Cégcsoport összteljesítménye és pénzügyi helyzete - a 2009. szeptember 30-val befejeződő pénzügyi év vonatkozásában -, egybeesik a Csoport vezetésének elvárásaival. Tovább folytatódtak a 2009. július 23-én közzé tett, Ideiglenes Vezetői Nyilatkozatban bemutatott kereskedelmi trendek és jól halad az Altadis integrációja is, ami hozza a korábban tervezett szinergiákat.

A Közlemény teljes, angol nyelvű szövege itt tölthető le.

2009. március 25.


Igazgatósági tájékoztatás

Igazgatósági tájékoztatás

Az Imperial Tobacco Csoport a mai napon bejelenti Alison Cooper asszony azonnali hatállyal történő kinevezését a Cégcsoport Chief Operating Officer (COO) pozíciójába.

Alison Cooper felelősségi köre felöleli valamennyi értékesítési és marketing tevékenység, a gyártás és a szivar üzletág felügyeletét. Továbbra is megtartja a vállalati fejlesztések irányításának feladatait, melyek a stratégiai tervezést, az üzletfejlesztést, a vállalati kapcsolatok irányítását és az Altadis integrációját tartalmazzák.

A Közlemény teljes, angol nyelvű szövege itt tölthető le

2009. március 25.


Kereskedelmi tájékoztató

Kereskedelmi tájékoztató

Az Imperial Tobacco Csoport eddigi kereskedelmi teljesítménye - a 2009. szeptember 30-al befejeződő pénzügyi év vonatkozásában -, egybeesik a Cégcsoport vezetésének elvárásaival.

Az Imperial Tobacco ma délelőtt 11,30-kor elemzők és befektetők előtt bemutatót tart a szabályozással összefüggő kérdéskörről.

Az Altadis integrációja

Továbbra is jól haladunk az integrációval, a közelmúltban fejeződtek be németországi és spanyolországi konzultációink. Ezek teszik lehetővé, hogy sikerrel záruljanak az összes tárgyalások, melyek az európai integrációs projektek megvalósításának előfeltételei. Jó úton vagyunk a korábban bejelentett, a mostani pénzügyi év végére várt 180 millió eurós nagyságrendű, a működéshez kapcsolódó megtakarítási eredmény elérésében, amiből kb. 80 millió eurós megtakarítást érünk el március hónap végéig.

Kereskedelmi sémák

Miután a költségvetés időzítése az Egyesült Királyságban márciusról áprilisra változik, módosul a nagy britanniai profit eredményünk is, ennek nyomán teljesítményünk súlya az első félévéről a másodikra  helyeződik át, de ennek nem lesz kihatása az egész éves teljesítményre.

A Közlemény teljes, angol nyelvű szövege itt tölthető le
2009. február 3.


Az Imperial Tobacco Csoport Rt. ún. Köztes Vezetői Nyilatkozata

Az Imperial Tobacco Csoport ma délután sorra kerülő Közgyűlése előtt tett bejelentés szerint a Csoport kereskedelmi és pénzügyi teljesítménye - a 2009. szeptember 30-val befejeződő pénzügyi év vonatkozásában -, egybeesik a Cégcsoport vezetésének elvárásaival.

A Közlemény teljes, angol nyelvű szövege itt tölthető le.