Jogszabályok

A dohánytermékek szabályozásával kapcsolatos, legfontosabb magyar jogszabályok

2003. évi CXXVII. tv. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

8/2004.(III. 10.) PM rendelet A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

102/2005. (X.31.) FVM rendelet A dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről

1999. évi XLII. tv. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

2008. évi XLVII. tv. (Fttv.)A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

1997. évi LVIII. tv. A gazdasági reklámtevékenységről (Régi reklámtörvény)
A dohánytermékek reklámozására vonatkozó szabályai 2009. február 28. napjáig alkalmazhatók

2008. évi XLVIII. tv.  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Új Reklámtörvény)
A dohánytermékek reklámozására vonatkozó szabályai 2009. március 1. napjától alkalmazandók 


A dohánytermékekkel kapcsolatos, néhány fontosabb jogszabály és ajánlás az Európai Unióban

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001. június 5-i 2001/37/EK IRÁNYELVE a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. május 26-i 2003/33/EK IRÁNYELVE a tagállamoknak a dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről

92/79/EGK Tanácsi Irányelv a cigaretta adójának egységesítéséről
(módosítása legutóbb a 2002/10/EK és a 2003/117/EK Irányelvekben)

92/80/EGK Irányelv
a cigarettától eltérő dohánytermékek jövedéki adójának egységesítéséről
(módosítása legutóbb a 2002/10/EK és a 2003/117/EK Irányelvekben)

95/59/EGK Irányelv
a feldolgozott dohányáruk fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli egyéb adók tárgyában
(módosítása: legutóbb a 2002/10/EK és a 2003/117/EK Irányelvekben)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/54/EK Ajánlása
a dohányzás megelőzéséről és a dohányzás-ellenőrzést célzó kezdeményezések javításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/29/EK Irányelve (2005. május 11.)
a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról ("Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról")


Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye (FCTC)

2003 májusában az Egészségügyi Világszervezet elfogadta a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény (Framework Convention on Tobacco Control) végleges szövegét. A Keretegyezmény 2005. február 27-én lépett hatályba a Részes Felek, így Magyarország vonatkozásában is. Magyarországon a Keretegyezmény kihirdetése a 2005. évi III. törvénnyel történt meg.

Az Imperial Tobacco tiszteletben tartja a WHO azon, általános célkitűzését, amely a lehető legmagasabb színvonalú egészség elérését irányozza elő az emberek számára. Úgy véljük, hogy a Keretegyezmény globális keretet hozott létre, melyen belül a nemzeti hatóságok önmaguk dönthetnek a dohányzás ellenőrzésének szabályozásáról a nemzeti feltételeknek leginkább megfelelő módon.