Press Room

2006. augusztus 1.


Az Imperial Tobacco Magyarország Kft. új disztribúciós rendszerre vált 2007 elején


Az Imperial Tobacco Magyarország Kft. új disztribúciós rendszerre vált 2007 elején

A magyarországi dohánytermékek piacának harmadik legnagyobb szereplője, az Imperial Tobacco Magyarország Kft. 2006. augusztus 1-jén bejelentette, hogy 2007. február 1-ével megváltozik termékeinek nagykereskedelmi elosztási rendszere. A jelenlegi, három nagykereskedő helyett 2007. február 1. után a Vimpex Dohányforgalmazó Kft. végzi majd az Imperial termékek nagykereskedelmi disztribúcióját.


2006. augusztus 23.


Az Imperial Tobacco Csoport megvásárolta a Davidoff cigaretta egész világra kiterjedő védjegy jogát


Az Imperial Tobacco Csoport megvásárolta a Davidoff cigaretta egész világra kiterjedő védjegy jogát

2006. augusztus 23-án az Imperial Tobacco Csoport bejelentette, hogy - a németországi Szövetségi Kartellhivatal hozzájárulását követően - 450 millió euró (368 millió angol font) összeg értékben megvásárolta a Tschibo Holding AG-tól a Davidoff cigaretta egész világra kiterjedő, védjegy jogát. Az Imperial Tobacco Csoport a Reemtsma 2002-ben történt felvásárlása óta a Davidoff cigaretta védjegy jogának ún. hosszú távú liszensz bérlője volt.

Az angol nyelven kiadott Közlemény az alábbi linken olvasható

2006. szeptember 5.


Az Imperial Tobacco Csoport befejezte a Davidoff cigaretta egész világra kiterjedő védjegy jogának felvásárlását


Az Imperial Tobacco Csoport befejezte a Davidoff cigaretta egész világra kiterjedő védjegy jogának felvásárlását

A 2006. augusztus 23-án közzétett Sajtóközleményét követően az Imperial Tobacco Csoport megerősítette, hogy a németországi Szövetségi Kartellhivatal engedélye alapján a mai nappal (2006. szeptember 5-én) befejeződött a Davidoff cigaretta egész világra kiterjedő védjegy jogának a Tschibo Holding AG-tól történő megvásárlása.


2006. szeptember 15.


Tőzsdei gyorsjelentés


Tőzsdei gyorsjelentés

Az Imperial Tobacco Csoport a 2006. szeptember 30-án záródó pénzügyi évében nyújtott, általános teljesítménye összhangban áll a cégcsoport vezetésének várakozásaival.

Cigarettapiaci részesedésünknek és az ár-előnyöknek köszönhetően kiváló teljesítmény jellemezte munkánkat az Egyesült Királyságban. A nyár folyamán jelentős mennyiségben értékesített cigaretta igen komolyan javította ezt a teljesítményt.

Noha Németországban tovább nőtt cigarettáink piaci részesedése, teljesítményünkre kihatott az általános piac csökkenése és a fogyasztók folyamatos váltása az olcsóbb termékek irányába.

A Nyugat-Európa más térségeit felölelő Régiónkban az egyre nehezedő kereskedelmi feltételek és a csökkenő vámmentes értékesítések dacára, nőtt cigarettáink piaci részesedése.

A világ egyéb részeit felölő Régiónkban eredményeink tovább javultak; az eladott nagy mennyiségnek és a Régió számos országában tapasztalható margin-növekedésnek köszönhetően.

2006. szeptember 5-én jelentettük be, hogy fejeződött a Davidoff cigaretta egész világra kiterjedő védjegy jogának megvásárlása 540 millió euró (368 millió angol font) értékben. Ezáltal még jobban ki tudjuk aknázni a márkában rejlő lehetőségeinket, rugalmasabbak lehetünk a márka fejlesztésében és felgyorsíthatjuk nemzetközi növekedését is.

Ebben a pénzügyi évben 31, 5 millió részvényt vásároltunk 536 millió angol fontért -, a tranzakciós költségek levonását követően 16, 99 angol font részvényenkénti átlagáron -, ami a kibocsátott részvénymennyiség 4, 3 %-kát jelenti.

A 2006. szeptember 30-án lezáruló, teljes pénzügyi év eredményeit 2006. október 31-én, kedden tesszük közzé.2006. október 31.


Az Imperial Tobacco Csoport Rt-nek a 2006. szeptember 30-án véget ért, tizenkét hónapos időszakra vonatkozó előzetes eredményei.


Az Imperial Tobacco Csoport Rt-nek a 2006. szeptember 30-án véget ért, tizenkét hónapos időszakra vonatkozó előzetes eredményei.

A legfontosabb mutatók:

  • 186, 9 Md szálra nőtt az eladott cigaretta mennyisége, ez 7 %-os növekedés (2005-ben 175, 2 Md szál).
  • Adózás utáni bevételünk 3 162 millió angol font volt, ez 1 %-os növekedés (2005-ben 3 123 millió angol font).
  • Működésből származó profitunk 1 311 millió angol font, ez 6 %-os növekedés (2005-ben 1 240 millió angol font).
  • A működésből származó, igazított** profitunk 1 356 millió angol font, ez 5 %-os növekedés (2005-ben 1 297 millió angol font).
  • A részvényenkénti alaphozadék nagysága 122,2 pence volt, ez 13 %-os növekedés volt (2005-ben 108,6 pence).
  • A részvényenkénti, igazított** hozadék nagysága 122,2 pence, ez 9 %-os növekedés (2005-ben 112,2 pence).
  • A teljes évre szóló osztalék 62,0 pence, ez 11 %-os növekedés (2005-ben 56,0 pence).

A fenti eredmények a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint kerültek kimutatásra.

** Az igazított eredmények szükség szerint az átalakítási költségek, a nyugdíjjárulékkal csökkentett nettó pénzügyi bevételek, bizonyos, a derivatívákon elszámolt piaci értékváltozások és a vonatkozó adóhatások előtt kerülnek kimutatásra.

A mai bejelentést összegezve Gareth Davies vezérigazgató elmondta:

"2006-ban újabb, sikeres évet zártunk. Az elmúlt esztendőben is világosan demonstráltuk organikus növekedési képességünket, miközben folytattuk a költségek csökkentését, hatékonyságunk javítását és hatékonyan kezeltük a rendelkezésre álló készpénzt."

"Különösen kiemelkedő jelentőségű volt az organikus növekedés, hiszen 7 %-kal növeltük az eladott cigaretta mennyiségét. Valamennyi régiónkban növeltük piaci részesedésünket a cigaretták eladása terén. Ez különösen érvényes az Egyesült Királyságra, ahol megerősítettük vezető szerepünket és Németországban is komoly lépést tettünk előre."

"Nemzetközi prémium cigarettamárkánk, a Davidoff újból, globális mértékben növekedett. Nagy örömünkre szolgált, amikor megvásároltuk a Davidoff cigaretta egész világra kiterjedő védjegy jogát, ami lehetővé teszi számunkra, hogy tovább gyorsítsuk ezt a növekedést."

"A széles márka - és termék portfoliónk megteremtette annak lehetőségét, hogy valamennyi árszegmensben megfelelően képviseltessük magunkat. Ez érhető tetten akkor, amikor a Davidoff, a West, a JPS és egy sor, regionális cigarettamárka biztató, az eladott mennyiséget és a piaci részesedést érintő növekedését vesszük górcső alá mind Nyugat-Európa országaiban, mind a más területeket felölelő régiókban."

"Ez, a cigaretta eladásainkat jellemző kiemelkedő teljesítmény, egy csokorba gyűjtve az egyéb fogyasztási dohányok és a cigarettapapírok területén meglévő, világelső helyünkkel egyben garanciáját is jelentik annak, hogy a továbbiakban is folytassuk az organikus növekedést."

"Az idén lesz 10 éve annak, hogy cégünk nyilvánosan működő, a tőzsdén jegyzett részvénytársaság. Kiváló teljesítményt nyújtottunk ez alatt az idő alatt a profit termelő képességünket, a hozadék növekedést és a részvényesi osztalékot tekintve egyaránt."

"Sikereinkre építve továbbra is híven elkötelezzük magunkat az előrehaladás mellett. Kihasználjuk az egyre szélesedő földrajzi lehetőségeket, további befektetéseket hajtunk végre a márkák fejlesztésében és visszavásároljuk a részvényeinket, miközben újabb értéket teremtünk az akvizíciók révén. Az üzlet remek formában van, és én bizonyos vagyok afelől, hogy a jövőben is fenntartható értéket tudunk teremteni részvényeseink számára."

"Végezetül, miután Igazgatóságunk Elnöke, Derek Bonham hamarosan nyugdíjba vonul, szeretném megköszönni neki az elmúlt évek során nyújtott támogatását és bölcs tanácsait.. Derek a korszerű Imperial Tobacco megteremtője volt, akinek ösztönző vezetéséből rendkívül sokat profitáltunk üzlet tevékenységünk során. További, sok sikert és boldogságot kívánok neki."

Megjegyzés a szerkesztők részére:

Az Imperial Tobacco Csoport Rt.-ről:
Az Imperial Tobacco Csoport Rt. a világ negyedik legnagyobb, nemzetközi dohányipari vállalata. Cigarettáinkat, dohányainkat, cigaretta papírjainkat, füstszűrős hüvelyeinket és szivarjainkat 130 országban árulják. Cégünknél közel 14 500 alkalmazott dolgozik, és 32 dohánygyárunk van.

Kérdéseivel a következő személyekhez fordulhat:

Alex Parsons,
Az Imperial Tobacco Csoport Média Kapcsolatok Managere
+44 7967 467 241
Simon Evans,
Az Imperial Tobacco Csoport Média Kapcsolatok munkatársa
+44 7967 467 684
John Nelson-Smith,
Befektetési Kapcsolatok Managere
+44 117 933 7032

A Gareth Davies vezérigazgatóval és Bob Dyrbus pénzügyi igazgatóval készített, angol nyelvű interjúk megtekinthetők a prezentációk oldalon és a www.cantos.com honlapon.

A bejelentés teljes szövege, angol nyelven innen tölthető le Adobe PDF formátumban (151 K)