2013. január 30.

Időszaki menedzsment jelentés a 2012. december 31-én zárult 3 hónap eredményeiről


Minőségi növekedés a Teljes Dohány portfólióban

  • A nettó dohányjövedelem 2%-os növekedése, az ár-mix javulása 3.5%
  • Szálankénti egyenérték csökkenése 1%
  • 1 negyedévi növekedés a teljes dohány portfólióban:
  • +12% nettó bevétel növekedés és +10% mennyiségi növekedés a kulcs stratégiai márkáknál
  • +9% nettó bevétel növekedés és +9% mennyiségi növekedés a finom vágott dohánynál
  • +40% nettó bevétel növekedés és +33% mennyiségi növekedés a snüssznél
  • Stabil nettó bevétel és +3% mennyiségi növekedés a  prémium szivaroknál

Féléves és éves kilátások 

A makrokörnyezet továbbra is kihívásokkal teli; az első negyedév végén és januárban a piaci trendek romlottak számos kulcsfontosságú piacon, így az EU-ban és Oroszországban. Becslésünk szerint az EU-ban a legális szálankénti piacméret 5%-al, a cigaretta piacméret 7%-al csökkent.
Bízunk stratégiai fókuszunkban tovább folytatjuk beruházásainkat a kulcs dohány termékekbe és régiókba. Folytatódó beruházásaink és az európai piacok nyomása miatt az első félévben a működési profit csökkenését várjuk az elmúlt év hasonló időszakához képest. Éves eredményeink várakozásainkak megfelelően alakulhatnak, köszönhetően költség optimalizálási programunk felgyorsításának, melyet a beruházások finanszírozására és az európai piaci nyomás ellensúlyozására használunk; azt várjuk, hogy az éves működési profit 55%-a realizálódik majd a második félévben.

A közlemény teljes, angol nyelvű szövege itt olvasható.